A kárrendezés folyamata

A kárrendezéshez szükséges

Az eseménytől számított 72 órán belül jelentse be igényét a 06-1/477-4800-as telefonszámon.

A kárkifizetéshez az alábbi dokumentumok bemutatására lesz szüksége:

  • az állatorvos által kiállított kórismét, a betegségre utaló adatokat igazoló iratok (tünetek, laboratóriumi leletek), az állatorvos által elvégzett gyógykezelések, műtétek pontos leírását tartalmazó eredeti iratok, vagy azok másolata. Fontos, hogy a dokumentumon fel legyen tüntetve a kezelt, műtött kisállat elektronikus (mikrochipes) azonosítójának száma.
  • a biztosított állat állatorvosi kezeléséről kiállított hivatalos számla eredeti példánya, vagy az eredeti példány másolata, melyen a kisállat elektronikus (mikrochipes) azonosítójának száma fel van tüntetve.
  • a kisállat utolsó oltását igazoló irat másolata

A biztosítási események közüli kizárásokkal valamint a biztosítás alól kizárt fajtadiszpóziós megbetegségekkel részletesen a biztosítási szabályzat Különös Feltételek rész II/3-as pontja valamint az I. Melléklet fogalkozik.

A szerződés megkötése előtt kérjük, feltétlenül olvassa el a Kisállat-biztosítás szabályzatot!