Kisállat-biztosítás gyakran ismételt kérdések

Amire Önnek kell figyelnie

 

Legfontosabb tudnivalók

Milyen állatok biztosíthatóak?

Kizárólag olyan kutya vagy macska biztosítható, amelybe az ajánlattételt megelőzően állatorvos által beültetésre került az ISO 11784 szabványnak megfelelő elektronikus (mikrochipes) állatazonosító, és a megjelölt kisállat adatait az állatorvos az elektronikus adatbázisban rögzíttette.

Maradhatunk az eddigi állatorvosunknál?

Igen, a biztosítónak nincsenek szerződött partnerei. Bármelyik állatorvoshoz elviheti a kisállatot, ha annak van államilag elismert állatorvosi végzettsége és működési engedélye.

Személyesen is köthető kisállat-biztosítás?

A kisállat-biztosítás csak online köthető, éves, bankkártyás fizetéssel.

Mire terjed ki a biztosítás?

A választott csomagtól függően a biztosítás téríti a balesetből, betegségből adódó állatorvosi kezelések költségeit. Betegség pl.: vírus, gomba, parazita okozta megbetegedés, baleset pl.: csonttörés, áramütés. Egyes csomagok tartalmaznak felelősségbiztosítási térítést is.

A biztosítás érvényes örökletes betegségekre?

Minden örökletes, veleszületett betegség kizárás alá esik.

Az oltások árát téríti-e a biztosítás?

Nem, mivel a kisállat-biztosítás célja a hirtelen adódó balesetből vagy betegségből adódó állatorvosi kezelési költségek térítése.

Az ivartalanítás vagy császármetszés költségeit fedezi a biztosítás?

Császármetszésre a Biztosító csak abban az esetben nyújt és kizárólag egy alkalommal szolgáltatást, amennyiben a kisállaton még nem végeztek a biztosítás megkötéséig ilyen beavatkozást.

Az ivartalanítási műtét csak abban az esetben számít biztosítási eseménynek, ha elvégzése betegség miatt válik közvetlenül indokolttá.

Törzskönyv nélküli kisállatra is tudok biztosítást kötni?

Igen, a biztosításnak nem feltétele, hogy törzskönyvezett legyen a kisállat.

Külföldön is érvényes a biztosítás?

Csak Magyarország területén él a biztosító kockázatviselése.

Hogyan tudok kárt bejelenteni?

Amint bekövetkezett a kár, 72 órán belül jelentse a biztosítónak a 06-1 477 4800 telefonszámon. Amennyiben nincs chipeltetve kedvence, azt ilyenkor, a kárbejelentésig megteheti. A kárkifizetéshez az alábbi dokumentumok bemutatására lesz szüksége:

 • az állatorvos által kiállított kórismét, a betegségre utaló adatokat igazoló iratok (tünetek, laboratóriumi leletek), az állatorvos által elvégzett gyógykezelések, műtétek pontos leírását tartalmazó eredeti iratok, vagy azok másolata. Fontos, hogy a dokumentumon fel legyen tüntetve a kezelt, műtött kisállat elektronikus (mikrochipes) azonosítójának száma.
 • a biztosított állat állatorvosi kezeléséről kiállított hivatalos számla eredeti példánya, vagy az eredeti példány másolata, melyen a kisállat elektronikus (mikrochipes) azonosítójának száma fel van tüntetve.
 • a kisállat utolsó oltását igazoló irat másolata

 

Menhelyről hoztuk el a kisállatot, nem ismert a pontos születési dátum, nem tudom milyen oltásokat kapott meg. Hogyan tudom megkötni a biztosítást?

Ha a kutyus be van chipelve, kinyomozható minden adat. Ha nincs, de komolyan gondolja a szerződéskötést, már most kezdje meg a kutyus beoltatását az előírásoknak megfelelően. Ha szerződést köt, vállalnia kell, hogy az oltásokat a biztosítottság első három hónapjában, tehát a türelmi időszak befejeztéig megszerzi, ezen időszak elteltével pedig az oltási könyvet bemutatja. A kisállat születési dátumát állatorvos tudja megbecsülni.

Milyen korú kisállatra lehet megkötni a biztosítást?

A biztosítást azon kutyusra vagy cicusra tudja megkötni, aki a biztosítási ajánlat aláírásának időpontjában már betöltötte a 6 hónapos életkort, de még nem töltötte be a születésétől számított 7. életévét. A már biztosított állatok esetében a biztosítás védelme nem ér véget a korhatár elérésével.

Van várakozási idő a biztosításban?

A szerződés létrejöttét követő 30 napos várakozási időn belül bekövetkezett biztosítási eseményekre a Biztosító nem köteles a bekövetkezett kárt megtéríteni. Továbbá betegség biztosítási eseményre a Biztosító csak a szerződés díjfizetési kezdetét követő három hónapos várakozási idő után vállalja a kockázatot.

Mit jelent a felelősségbiztosítás?

Biztosítási események minősülnek azok a Magyarország területén okozott személysérüléses és tárgyrongálási károk, amelyek a biztosított tulajdonában, kezelésében, gondozásában lévő kisállat tevékenységének következtében keletkeztek, és ezért a biztosítottat a polgári törvénykönyv szabályai szerint jogi felelősség terheli.

Mit jelent a levonásos önrész?

A biztosítási szerződés a feltüntetett mértékű levonásos önrészesedést tartalmazza, ami azt jelenti, hogy a Biztosító biztosítási eseményenként az önrész alatti károkat nem téríti meg, az önrész összegét meghaladó károkat, pedig az önrész levonásával fizeti ki.

Elpusztult a kisállatom, erre is térít a biztosító?

A kisállat eszmei értéke nem kerül megtérítésre, de a megelőző kezelések költségeit természetesen térítjük. A biztosító nem téríti meg a kisállat eutanáziájának költségeit, kivéve a kisállat megszüntethetetlen vagy csak hosszú időtartamú kezeléssel megszüntethető szenvedése esetében.

Szükséges-e a biztosítás megkötéséhez a mikrochip megléte?

Kizárólag olyan kutya vagy macska biztosítható, amelybe az ajánlattételt megelőzően állatorvos által beültetésre került az ISO 11784 szabványnak megfelelő elektronikus (mikrochipes) állatazonosító, és a megjelölt kisállat adatait az állatorvos az elektronikus adatbázisban rögzíttette. Szerződéskötéskor meg kell adnia a biztosított kisállatba ültetett mikrochip egyedi azonosító számsorát, mely a kisállat oltási könyvében is feltüntetésre került.

Milyen kisállatot lehet biztosítani a kisállat-biztosítás keretében?

Csak kutyát és macskát.

Egyszerre két kisállatot is szeretnék biztosítani, van erre kedvezmény, megoldható ez egy biztosítás keretében?

A biztosítás egyesével tudja megkötni a kisállatokra, az online felületen felkínált kedvezményen kívül egyéb kedvezmény nincs.

Mi a teendő, ha nem tudom kiválasztani a kisállat fajtáját a kalkulátorban?

A biztosításban nincs fajtakizárás. Ha nem találja a megfelelő fajtamegnevezést, akkor válassza az egyéb kategóriát.

Történik-e orvosi vizsgálat a szerződéskötéskor?

A szerződéskötéskor nem kerül sor orvosi vizsgálatra. A szerződő a kötés pillanatában nyilatkozik arról, hogy a kisállat ép és egészséges.

Milyen feltételei vannak a szerződéskötésnek?

Nyilatkozni kell, hogy a biztosított kisállat ép és egészséges, valamint, hogy rendelkezik a szükséges oltásokkal, és kötelező a mikrochip megléte.

Melyek a szükséges oltások?

A biztosítási védelembe csak azok a 6 hónapos életkort betöltött kutyák vonhatók be, amelyeket a 6 hónapos életkoruk eléréséig legalább

 • két alkalommal védőoltásban részesítettek szopornyica, Rubarthkór, (kutyák fertőző májgyulladása) leptospirosis és parvovirosis ellen
 • külön legalább egy alkalommal parvovirosis ellen,
 • továbbá védőoltásban részesítettek veszettség ellen, és
 • a 6 hónapos életkoruk eléréséig legalább négy alkalommal, gyógyszerkészítménnyel féregtelenítettek.

Az 1 éves életkort betöltött kutyák csak abban az esetben vonhatóak be a biztosítási védelembe, ha a biztosítási ajánlat aláírását megelőző egy éves időtartamon belül

 • védőoltásban részesültek szopornyica, Rubarth-kór, (kutyák fertőző májgyulladása) leptospirosis és parvovirosis ellen
 • továbbá védőoltásban részesültek veszettség ellen, és
 • gyógyszerkészítménnyel negyedévente féregtelenítettek.

A biztosítási védelembe csak azok a 6 hónapos életkort betöltött macskák vonhatók be, amelyeket a 6 hónapos életkoruk eléréséig legalább

 • két alkalommal védőoltásban részesítettek rhinotracheitis (herpeszvírus okozta légcsőgyulladás), pánleukopenia, calicivírusos nátha és macska-leucosis ellen
 • a 6 hónapos életkoruk eléréséig legalább négy alkalommal, gyógyszerkészítménnyel féregtelenítettek.

Az 1 éves életkort betöltött macskák csak abban az esetben vonhatóak be a biztosítási védelembe, ha a biztosítási ajánlat aláírását megelőző egy éves időtartamon belül

 • védőoltásban részesültek részesítettek rhinotracheitis (herpeszvírus okozta légcsőgyulladás), pánleukopenia, calicivírusos nátha és macska-leucosis ellen,
 • gyógyszerkészítménnyel negyedévente féregtelenítettek

A szerződő/biztosított – a biztosítás évente történő automatikus meghosszabbításának feltételeként – köteles kutyájának (kutyáinak), macskájának (macskáinak) évente védőoltást beadatni…

 • …kutya esetében:
  • szopornyica, Rubarth-kór (kutyák fertőző májgyulladása) parvovirosis és leptospirosis
  • továbbá védőoltást beadatni veszettség ellen, és
  • kutyáját (kutyáit) gyógyszerkészítménnyel negyedévente féregteleníteni.
 • …macska esetében:
  • rhinotracheitis (herpeszvírus okozta légcsőgyulladás), pánleukopenia és calicivírusos nátha és macska-leucosis ellen
  • macskáját (macskáit) gyógyszerkészítménnyel negyedévente féregteleníteni.

Mennyi időre jön létre a szerződés?

A biztosítási szerződés egy éves határozott időtartamra jön létre és mindig automatikusan újabb egy évvel meghosszabbodik, ha a felek egyike sem jelzi írásban a biztosítási időszak lejártát megelőző 30 napig, hogy nem kívánja a szerződés újabb egy évvel történő meghosszabbítását. Megszűnik a biztosítási szerződés, ha megszűnik a biztosított a kisállat biztosításához fűződő érdeke (pl. elpusztul a kisállat).